Przejdź do treści
19.09.2015

POTRZEBNY-AKTYWNY-SENIOR

Drodzy Seniorzy!
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pn. „Potrzebny – Aktywny – Senior”! Zajęcia stanowią dobrą okazją, by wspólnie porozmawiać o problemach, które seniorzy dostrzegają w swojej najbliższej okolicy i razem znaleźć dla nich rozwiązanie.

Projekt „Potrzebny – Aktywny – Senior” obejmuje:
• Warsztaty Coachingu Obywatelskiego, czyli zajęcia na temat form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz możliwości i mechanizmów inicjowania przedsięwzięć lokalnych. Podczas zajęć uczestnicy spróbują określić sposoby rozwiązania dostrzeganych przez nich problemów, a następnie w oparciu o swoje pomysły i zdobytą wiedzę wspólnie przygotują projekty do budżetu obywatelskiego Krakowa.
• Dzień Aktywnego Seniora, czyli spotkanie seniorów obejmujące prezentację pomysłów wypracowanych podczas warsztatów oraz debatę na temat roli osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Wydarzeniu towarzyszyć będą także targi organizacji pozarządowych.
• Wizytę studyjną w „Miejscach z charakterem”, czyli wycieczkę do jednej z tematycznych miejscowości, podczas której uczestnicy zapoznają się z przykładami przedsiębiorstw społecznych i przyjrzą się efektom lokalnego zaangażowania mieszkańców.

Zajęcia „Potrzebny – Aktywny – Senior” pozwolą interesująco spędzić czas, poszerzyć swoje zainteresowania i pozyskać nowe umiejętności. Stanowią możliwość do podjęcia wspólnej dyskusji oraz dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami. Jest to także dobra okazja, by poznać ciekawych ludzi i nawiązać kontakty, które być może w przyszłości zaowocują realizacją nowatorskich przedsięwzięć.
Zajęcia adresowe są do wszystkich osób, które chciałyby coś zmienić w swoim otoczeniu, ale nie wiedzą jak to zrobić. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat mechanizmów partycypacyjnych, czyli możliwości angażowania się w działania na rzecz własnych społeczności, a następnie wykorzystają te informacje w praktyce.

Drodzy Seniorzy, podejmijcie wyzwanie! Podzielcie się swoimi pomysłami, zacznijmy wspólnie działać i zmieniajmy razem Kraków!
Zajęcia realizowane będą od września do listopada br. Planowane są 3-4 spotkania warsztatowe (średnio raz w tygodniu, każde ok. 3-4 godzin), jak również jednodniowa wycieczka i Dzień Aktywnego Seniora.
Udział w projekcie jest bezpłatny, wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz poczęstunek.
Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie 60 roku życia. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie projektu www.fundacja.e-gap.pl/seniorzy. Formularz należy dostarczyć pocztą (e-mail albo tradycyjną) lub osobiście do biura projektu: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków.
Dodatkowych informacji udziela p. Alicja Marszałek (tel. 12 423 76 05 w. 20, e-mail: alicja.marszalek@fundacja.e-gap.pl) lub p. Magdalena Sobesto-Wiejak (e-mail: magdalena.sobesto@fundacja.e-gap.pl).
Zapraszamy również na stronę internetową projektu: www.fundacja.e-gap.pl/seniorzy

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wracaj

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie