Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad X Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 10 lipca 2019 r.

Porządek obrad X sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 10 lipca 2019 r.

Projekty uchwał na X Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 10.07.2019r.

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. Budowa chodnika w ulicy Chochołowskiej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty Uchwały nr VIII / 59 / 2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 22.05.2019r. w sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty Uchwały nr VIII / 59 / 2019 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z dnia 22.05.2019r. w sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie nadania imienia alejce w Lesie Borkowskim w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie budowy obelisku/głazu upamiętniającego 225. rocznicę wymarszu z Błoń Borkowskich wojsk gen. Tadeusza Kościuszki.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2019.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Radnego Miasta Krakowa w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2018-2023.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez grupę radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, polegająca na wykoaniu stropodachu płaskiego i adaptacji poddasza na użytkowe, przebudowie chodnika przed wejściem i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymianie instalacji wewnętrz budynku, budowie wentylacji mechaniczniej w całym budynku na działkach nr 1/111, 1/6 obr. 45 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Nr IX /  /2019 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie sprzedaży działki nr 2/4 oraz części działki nr 1/6 położonych w Krakowie przy ul. A Fredry, obręb 48 j.e. Podgórze.

Pobierz projekt uchwały nr VIII/ /2019

Porządek obrad IX Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Porządek obrad IX sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

28 sierpnia (środa), godz.18.00

Inicjatywy obywatelskie