Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XXIV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 23 września 2020r.

Porządek obrad XXIV sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 23 września 2020 r.

Projekty uchwał na XXIV Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 23 września 2020r.

Nr XXIV /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XXIV/ /2020

Nr XXIV /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Pobierz projekt uchwały nr XXIV/ /2020

Nr XXIV /  /2020 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty Uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2021 roku.

Pobierz projekt uchwały nr XXIV/ /2020

Nr XXIV /  /2020 przygotowany przez grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXIV/ /2020

Porządek obrad XXIII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 26 sierpnia 2020r.

Porządek obrad XXIII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

23 września (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie