Przejdź do treści

Projekty uchwał

Projekty uchwał na VI Sesję 9. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 24 kwietnia 2024r.

Nr VI /  /2024 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki w 2023 roku.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2024

Nr VI /  /2024 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz projekt uchwały nr VI/ /2024

Porządek obrad V Sesji 9. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 20 marca 2024r.

Porządek obrad V Sesji 9. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 20 marca 2024r.

Projekty uchwał na V Sesję 9. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 20 marca 2024r.

Nr V /  /2024 przygotowany przez Zarząd w sprawie wykonania ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego przez ul. Podmokłą, ul. Józefa Marcika, Totus Tuus i wzdłuż linii kolejowej przy ul. Marcika.

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2024

Nr V /  /2024 przygotowany przez Zarząd w sprawie utworzenia strefy zamieszkania na obszarze ograniczonym skrzyżowaniami ulic: Zbrojarzy Turonia, Łukasińskiego- Micińskiego oraz Huculska - Łukasińskiego.

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2024

Nr V /  /2024 przygotowany przez Zarząd w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2024

Nr V /  /2024 przygotowany przez Zarząd w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz projekt uchwały nr V/ /2024

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

24 kwietnia (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie