Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad LVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 maja 2023r.

Porządek obrad LVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 maja 2023r.

Projekty uchwał na LVI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 24 maja 2023r.

Nr LV /  /2023 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w 2022 roku.

Pobierz projekt uchwały nr LVI/ /2023

Nr LV /  /2023 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024. 

Pobierz projekt uchwały nr LVI/ /2023

Nr LV /  /2023 przygotowany przez grupę radnych w sprawie zaopiniowania "Projektu organizacji ruchu na ul. Ludwisarzy i Piaseckiego - korekta oznakowania D-40 i D-41".

Pobierz projekt uchwały nr LVI/ /2023

Nr LV /  /2023 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023. 

Pobierz projekt uchwały nr LVI/ /2023

Porządek obrad LV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 19 kwietnia 2023r.

Porządek obrad LV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 19 kwietnia 2023r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 czerwca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie