Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XXXI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 21 kwietnia 2021r.

Porządek obrad XXXI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Projekty uchwał na XXXI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 21 kwietnia 2021r.

Nr XXXI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie inwestycji pn. "Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 194/362 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXI/ /2021

Nr XXXI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXXI/ /2021

Nr XXXI /  /2021 przygotowany przez Komisję Rewizyjną w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w 2020 roku.

Pobierz projekt uchwały nr XXXI/ /2021

Porządek obrad XXX Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 marca 2021r.

Porządek obrad XXX sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 24 marca 2021 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 kwietnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie