Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XXXVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 września 2021r.

Porządek obrad XXXVI sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 września 2021 r.

Projekty uchwał na XXXVI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 22 września 2021r.

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i handlową, garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/33 obr. 45 Podgórze wraz z wjazdem przez działki nr 2/79, 2/96, 2/95 obr jw. oraz infrastrukturą techniczną na działkach 2/33, 2/79, 2/96, 2/95 obr. 45 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn. Remont Parku Solvay.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie wykonania tablic i ich montażu w Parku Solvay w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Nr XXXVI /  /2021 przygotowany przez Grupę Radnych w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn. "Park w Łagiewnikach".

Pobierz projekt uchwały nr XXXVI/ /2021

Porządek obrad XXXV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 25 sierpnia 2021r.

Porządek obrad XXXV sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

22 września (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie