Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XLVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 lipca 2022r.

Porządek obrad XLVI Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 13 lipca 2022r.

Projekty uchwał na XLVI Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 13 lipca 2022r.

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie nazwania łącznika ulicy Totus Tuus z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia imieniem Siostry Magdaleny Marii Epstein.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Nr XLVI /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu przebudowy fragmentu drogi gminnej - ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XLVI/ /2022

Porządek obrad XLV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 czerwca 2022r.

Porządek obrad XLV Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 22 czerwca 2022r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

31 sierpnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie