Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad XXXIII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 23 czerwca 2021r.

Porządek obrad XXXIII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 23 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał na XXXIII Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 23 czerwca 2021r.

Nr XXXIII /  /2021 przygotowany przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (magazynowo-biurowego) z częścią mieszkalną na budynek usługowo-mieszkalny wielorodzinny na działkach nr 19/11 i 19/12 obr. 45 Podgórze przy ul. Jugowickiej w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr XXXIII/ /2021

Nr XXXIII /  /2021 przygotowany przez  Komisję Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obozowa-Skośna".

Pobierz projekt uchwały nr XXXIII/ /2021

Porządek obrad XXXII Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 26 maja 2021r.

Porządek obrad XXXII sesji 8 kadencji Rady Dzielnicy w dniu 26 maja 2021 r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

7 lipca (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie