Przejdź do treści

Projekty uchwał

Porządek obrad L Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 30 listopada 2022r.

Porządek obrad L Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 30 listopada 2022r.

Projekty uchwał na L Sesję 8. kadencji Rady Dzielnicy IX w dniu 30 listopada 2022r.

Nr L /  /2022 przygotowany przez Zarząd Dzielnicy IX w sprawie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Pobierz projekt uchwały nr L/ /2022

Porządek obrad XLIX Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 27 października 2022r.

Porządek obrad XLIX Sesji 8. kadencji Rady Dzielnicy w dniu 27 października 2022r.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

14 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie