Przejdź do treści

Uchwały

VII Sesja Rady Dzielnicy IX, 10 kwietnia 2019r.

Uchwała Nr VII/ 53 /2019 w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu działek 82/54, 82/57, 82/60.

Uchwała Nr VII/ 52 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ulicy Żywieckiej 12 Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 51 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Kościuszkowców 4 Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 50 /2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Zakopiańskiej 103A Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 49 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 48 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 47 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 46 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 45 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 44 /2019 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr VII/ 43 /2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VII/ 42 /2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VII/ 41 /2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr VII/ 40 /2019 w sprawie ograniczenia parkowania na ul. Hoffmanowej, Do Wilgi i Deotymy.

Uchwała Nr VII/ 39 /2019 w sprawie wprowadzenia oznakowania D-40 „strefa zamieszkania” na ul. Kwietnej w Krakowie.

Uchwała Nr VII/ 38 /2019 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2015-2018.

Uchwała Nr VII/ 37 /2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

VI Sesja Rady Dzielnicy IX, 13 marca 2019r.

Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Fredry 4E w Krakowie                                                      

Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych.

Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/364/2018 z dnia 20.07.2019r. z późn. zm. w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2019.

V nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 lutego 2019 r.

Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki

Uchwała Nr V/29/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2019.

Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie wprowadzenia progów zwalniających w ulicy Podhalańskiej w Krakowie. 

Najbliższe posiedzenie rady

22 maja 2019 roku o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX

Inicjatywy obywatelskie