Przejdź do treści

Uchwały

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy IX, 20 października 2021r.

Uchwała Nr XXXVII/ 204 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXXVII/ 205 /2021 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. . "Budowa zespołu (dwóch) budynków usługowych (funkcja handlowa, biurowa i hotelowa) i budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z usługami), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr.33 Podgórze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr.33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 738/1, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr.33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek nr 640,652/5, 654, 655,770, 768 i 769 obr.33 Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie".

Uchwała Nr XXXVII/ 206 /2021 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji pn. . "Budowa zespołu (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z usługami handlu w parterze), z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym budowa parkingów naziemnych, wewnętrznego układu komunikacyjnego, stacji transformatorowej i linii wewnętrznej SN na działkach nr 652/3, 653/1 obr.33 Podgórze, budowa drogi wewnętrznej na części działek nr 735/4, 738/2, 640, 652/4 obr.33 Podgórze i zjazdu na działkach nr 73811, 715/1, 693/4, 638/3, 735/3 obr.33 Podgórze oraz budowa rozwinięcia sieci wodociągowej na części działek nr 640, 652/5,654, 655, 770, 768 i 769 obr.33 Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie".

Uchwała Nr XXXVII/ 207 /2021 w sprawie projektu ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego przez ul. Podmokłą, ul. Józefa Marcika, ul. Totus Tuus oraz Józefa Marcika

wzdłuż linii kolejowej.

Uchwała Nr XXXVII/ 208 /2021 w sprawie uznania za pomniki przyrody dęby szypułkowe przy ul. Obozowej i Gwieździstej.

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 września 2021r.

Uchwała Nr XXXVI/ 199 /2021 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i handlową, garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/33 obr. 45 Podgórze wraz z wjazdem przez działki nr 2/79, 2/96, 2/95 obr. jw.oraz infrastrukturą techniczną na działkach 2/33, 2/79, 2/96, 2/95 obr. 45 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”.

Uchwała Nr XXXVI/ 200 /2021 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn. Remont Parku Solvay.

Uchwała Nr XXXVI/ 201 /2021 w sprawie wykonania tablic i ich montażu w Parku Solvay w Krakowie.

Uchwała Nr XXXVI/ 202 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXXVI/ 203 /2021 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn. "Park w Łagiewnikach”.

XXXV Sesja Rady Dzielnicy IX, 25 sierpnia 2021r.

Uchwała Nr XXXV/ 195 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022..

Uchwała Nr XXXV/ 196 /2021 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 363/4 obr. 33 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Falowej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXV/ 197 /2021 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Uchwała Nr XXXV/ 198 /2021 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 wymiany lamp parkowych na os. Cegielniana.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

15 grudnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie