Przejdź do treści

Uchwały

VI Sesja Rady Dzielnicy IX, 24 kwietnia 2024r.

Uchwała Nr VI/ 38 /2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 2023 roku.

Pobierz uchwałę nr VI / 38 /2024

Załącznik

Uchwała Nr VI/ 39 /2024 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz uchwałę nr VI / 39 /2024

V Sesja Rady Dzielnicy IX, 20 marca 2024r.

Uchwała Nr V/ 32 /2024 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz uchwałę nr V / 32 /2024

Uchwała Nr V/ 33 /2024 w sprawie wykonania ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego przez ul. Podmokłą, ul. Józefa Marcika, Totus Tuus i wzdłuż linii kolejowej przy ul. Marcika.

Pobierz uchwałę nr V / 33 /2024

Uchwała Nr V/ 34 /2024 w sprawie utworzenia strefy zamieszkania na obszarze ograniczonym skrzyżowaniami ulic: Zbrojarzy – Turonia, Łukasińskiego- Micińskiego oraz Huculska – Łukasińskiego.

Pobierz uchwałę nr V / 34 /2024
Załącznik

Uchwała Nr V/ 35 /2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr V / 35 /2024

Uchwała Nr V/ 36 /2024 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

Pobierz uchwałę nr V / 36 /2024

Uchwała Nr V/ 37 /2024 w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody„ Bezpieczny Kraków” za rok 2023.

Pobierz uchwałę nr V / 37 /2024

IV Sesja Rady Dzielnicy IX, 21 lutego 2024r.

Uchwała Nr IV/ 26 /2024 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Pobierz uchwałę nr IV / 26 /2024

Uchwała Nr IV/ 27 /2024 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Jeleniogórskiej.

Pobierz uchwałę nr IV / 27 /2024

Uchwała Nr IV/ 28 /2024 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Marcika w Krakowie.

Pobierz uchwałę nr IV / 28 /2024

Uchwała Nr IV/ 29 /2024 w sprawie ustawienia znaku B-36 na ulicy Chochołowskiej w Krakowie.

Pobierz uchwałę nr IV / 29 /2024

Uchwała Nr IV/ 30 /2024 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Pobierz uchwałę nr IV / 30 /2024

Uchwała Nr IV/ 31 /2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/276/2023 z dnia 12.07.2023r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2024.

Pobierz uchwałę nr IV / 31 /2024

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

29 maja (środa),
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie