Przejdź do treści

Uchwały

XXXV Sesja Rady Dzielnicy IX, 25 sierpnia 2021r.

Uchwała Nr XXXV/ 195 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022..

Uchwała Nr XXXV/ 196 /2021 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 363/4 obr. 33 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ulicy Falowej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXV/ 197 /2021 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Uchwała Nr XXXV/ 198 /2021 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 wymiany lamp parkowych na os. Cegielniana.

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy IX, 7 lipca 2021r.

Uchwała Nr XXXIV/ 191 /2021 w sprawie protestu mieszkańców przeciwnych braku połączenia ul. Szczerbińskiego z ul. 8 Pułku Ułanów.

Uchwała Nr XXXIV/ 192 /2021 w sprawie wykupu działki nr 479/2 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze.

Uchwała Nr XXXIV/ 193 /2021 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XXXIV/ 194 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 23 czerwca 2021r.

Uchwała Nr XXXIII/ 189 /2021 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (magazynowo- biurowego) z częścią mieszkalną na budynek usługowo- mieszkalny wielorodzinny na działkach nr 19/11 i 19/12 obr. 45 Podgórze przy ul. Jugowickiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXXIII/ 190 /2021 w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Obozowa – Skośna”.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

22 września (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie