Przejdź do treści

Uchwały

XXIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 26 sierpnia 2020r.

Uchwała Nr XXIII/ 151 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XXIII/ 152 /2020 w sprawie korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Uchwała Nr XXIII/ 153 /2020 w sprawie inwestycji pn. „Budowa Parku w Łagiewnikach obejmująca budowę oświetlenia terenu przy ul. Fredry w Krakowie, na działkach nr 82/93, 82/95, 82/94, 82/98, 82/99, 82/61,82/11, 235/23, 235/24 obr 47 Podgórze”.

Uchwała Nr XXIII/ 154 /2020 w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Uchwała Nr XXIII/ 155 /2020 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Uchwała Nr XXIII/ 156 /2020 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 zadań Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałecki.

Uchwała Nr XXIII/ 157 /2020 w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 nakładek asfaltowych na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXIII/ 158 /2020 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Biurowo-handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową, rozbudową i budową infrastruktury technicznej oraz drogowej na działkach nr 2/10, 2/26, 2/27, 2/75, 2/76, 2/78, 2/79, 3/2 obr. 45 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej /Armatury w Krakowie”.

XXII Sesja Rady Dzielnicy IX, 8 lipca 2020r.

Uchwała Nr XXII/ 144 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XXII/ 145 /2020 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXII/ 146 /2020 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2022.

Uchwała Nr XXII/ 147 /2020 w sprawie zakazu postoju na ul. Brożka od nr 6 do skrzyżowania z ul. Lasek.

Uchwała Nr XXII/ 148 /2020 w sprawie przejścia dla pieszych w ul. Odrzańskiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXII/ 149 /2020 w sprawie przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej w Krakowie.

Uchwała Nr XXII/ 150 /2020 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Zagospodarowania terenu „Kobierzyńska”.

XXI Sesja Rady Dzielnicy IX, 17 czerwca 2020r.

Uchwała Nr XXI/ 137 /2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2020.

Uchwała Nr XXI/ 138 /2020 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2020-2021.

Uchwała Nr XXI/ 139 /2020 w sprawie progów zwalniających na ul. Żywieckiej w Krakowie.

Uchwała Nr XXI/ 140 /2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXI/ 141 /2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXI/ 142 /2020 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

Uchwała Nr XXI/ 143 /2020 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6m, z budową infrastruktury technicznej : wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. Max 16m ( sztuki) , wewnętrznej kanalizacji deszczowej (retencja i drenaż ), oraz budowa komunikacji wewnętrznej: drogi, placu manewrowego , miejsc postojowych (max 10 stanowisk) , chodników na działce nr 187/3 obr. 43 Podgórze przy ul. Żywieckiej w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

23 września (środa),
godz. 18:00

Inicjatywy obywatelskie