Przejdź do treści

Uchwały

XXX Sesja Rady Dzielnicy IX, 24 marca 2021r.

Uchwała Nr XXX/ 176 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXX/ 177 /2021 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2021/2022.

Uchwała Nr XXX/ 178 /2021 w sprawie zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody „Bezpieczny Kraków”.

Uchwała Nr XXX/ 179 /2021 w sprawie ustawienia znaku B-35 „zakaz postoju” na ul. Niemcewicza , na wysokości i po stronie marketu „Biedronka”.

Uchwała Nr XXX/ 180 /2021 w sprawie inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma garażami podziemnymi na działce nr 290/7 obr.32 Podgórze oraz dwoma zjazdami na działce nr 428 obr. 32 Podgórze i infrastrukturą techniczną na działkach nr 290/7, 290/4, 335/9, 428 obr. 32 Podgórze oraz 354/14, 354/19 obr. 46 Podgórze przy ul. Do Wilgi, Zakopiańskiej w Krakowie”.

Uchwała Nr XXX/ 181 /2021 w sprawie Projektu wykonawczego : Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej - Tom 18.2. Projekt wykonawczy Zieleni projektowanej aktualizacja uzgodnienia.

XXIX Sesja Rady Dzielnicy IX, 17 lutego 2021r.

Uchwała Nr XXIX/ 172 /2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2020 z dnia 08.07.2020r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXIX/ 173 /2021 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2021.

Uchwała Nr XXIX/ 174 /2021 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uchwała Nr XXIX/ 175 /2021 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

 

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 stycznia 2021r.

Uchwała Nr XXVIII/ 170 /2021 w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej z ul. Tischnera.

Uchwała Nr XXVIII/ 171 /2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ogrodniki-Przy Torze".

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

21 kwietnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie