Przejdź do treści

Uchwały

LXII Sesja Rady Dzielnicy IX, 15 listopada 2023r.

Uchwała Nr LXII/ 289 /2023 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik - Borek Fałęcki na rok 2023.

Pobierz uchwałę nr LXII / 289 /2023

Uchwała Nr LXII/ 290 /2023 w sprawie korekty zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 78/134, obr. 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zakopiańskiej.

Pobierz uchwałę nr LXII / 290 /2023

Uchwała Nr LXII/ 291 /2023 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Marcika z wjazdem od ul. Podmokłej, będącą drogą wewnętrzną.

Pobierz uchwałę nr LXII / 291 /2023

LXI Sesja Rady Dzielnicy IX, 25 października 2023r.

Uchwała Nr LXI/ 287 /2023 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewnik - Borek Fałęcki na rok 2023.

Pobierz uchwałę nr LXI / 287 /2023

Uchwała Nr LXI / 288 /2023 w sprawie opinii do projektu architektoniczno - budowlanego branży drogowej rozbudowy ul. Fredry i ul. Strumiennej w Krakowie.

Pobierz uchwałę nr LXI / 288 /2023

LX Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 września 2023r.

Uchwała Nr LX/ 283 /2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi publicznej ul. A. Fredry w zakresie poszerzenia chodnika oraz rozbudowa drogi publicznej ul.  Strumiennej w zakresie rozbudowy jezdni (poszerzenie) i budowy chodnika wraz z przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego oraz przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznej na działkach nr 613, 614, 617, 6/8 obr. 48 Podgórze, nr 431/3 obr. 46 Podgórze".

Uchwała Nr LX/ 284 /2023 w sprawie progów zwalniajacych na ul. Siostry Faustyny w Krakowie.

Uchwała Nr LX/ 285 /2023 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki -Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr LX/ 286 /2023 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2023.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

1 grudnia (piątek),
godz. 17:00

Inicjatywy obywatelskie