Przejdź do treści

Uchwały

XLVI Sesja Rady Dzielnicy IX, 13 lipca 2022r.

Uchwała Nr XLVI/ 237 /2022 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2022.

Uchwała Nr XLVI/ 238 /2022 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr XLVI/ 239 /2022 w sprawie nazwania łącznika ulicy Totus Tuus z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia imieniem Siostry Magdaleny Marii Epstein.

Uchwała Nr XLVI/ 240 /2022 w sprawie projektu przebudowy fragmentu drogi gminnej – ul. Zbrojarzy w Krakowie.

Uchwała Nr XLVI/ 241 /2022 w sprawie projektu przebudowy drogi gminnej – ul. Marcika w Krakowie.

XLV Sesja Rady Dzielnicy IX, 22 czerwca 2022r.

Uchwała Nr XLV/ 236 /2022 w sprawie poszerzenie projektowanej na Trasie Łagiewnickiej „Strefy zamieszkania”.

XLIV Sesja Rady Dzielnicy IX, 27 maja 2022r.

Uchwała Nr XLIV/ 234 /2022 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2023.

Uchwała Nr XLIV/ 235 /2022 w sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki do realizacji w latach 2021-2023.

Najbliższe posiedzenie Rady Dzielnicy IX

31 sierpnia (środa), 
godz. 17:00

 

Inicjatywy obywatelskie